Rohingya ZubanAssolamu Aláikum.

Aijja boóut bosór age, aññí no keláss ót forídde thaim ot,
ekzon e añáre, Yaasín Súura kitab uggwá diíl.

Aññí kitab íba fottídin foittám.
Lékin ekdin báfirde, Yaasín Súura hoórde íba, Quran or kolób.

Aññí íbar maáni zaintam keén gom laaitóu.
Maáni no zanír dé ótolla, dil ot mazé, bicí ferecani laiggé.

Lékin dil ot mazé endila ekkán ereda goijjíde,
zodi añáre Allah ye honódin mouka de,
aññí Yaasín Súura íba ré maáni báñgi,
kitab banai, manúic beggún ór hañsé, fóilai youm.

Boóut bosór baade Allah ye añár dil or hotá kobul goijjé.
Ar Allah ye añáre cókti diyé,
Yaasín Súura ibá ré, kitab banai, maincóre dibellá.

Fúañti añáre, nizor zuban ó, banai bélla cókti diyé,
ze zuban ot, aññí Yasín Súura ré, torjuma gorí faijjí.
Ze zuban nwá ré, aijja duniyai beggúla, mani loiyé.
Ar, duniyai beggúla estemal gorér,
Ar, Rohoingya báiyain beggún é íbar tú fáaida far.

Waáheru Daawána.
Assolamu Aláikum.
Eng. Mohammed Siddique
London, UK

Note: supported sound file formats are: .mp3, .m4a, .ogg, or .wav
%d bloggers like this: