Rohingya Lessons

LESSON 1

Use of Accented Vowels (2 ways)
ful  fúl       eg. bridge/flower
sal  sál       eg. roof/bark
fan fán      eg. leave/trap
sul súl       eg. hair/pull out

Use of Accented Vowels (3 ways)
bura  burá búra       eg. bad/old/stained
sara   sará  sára       eg. small-plant/hard-area/divorced
fara   fará  fára        e.g. village/cross/misfortune
bara  bará  bára       e.g. net/extend/fee
fora   forá  forá        e.g  fall/teach/pagoda
Sample:  Bura manúic burá óile búra fore.

Use of Extended Vowels
mana          e.g    make him accept
maná          e.g    prohibited
maana        e.g    free
maána        e.g    meaning

LESSON 2
gutá, thana, gutá & thana
gutá, thana, gutá & thana & circular
ite aái zar gói
beéina aiccó
fúuinná
gaáilam

itare ham goráailam
ham ekkán faáilam
aññí noó zaide
keéittou giílam hoói nofari
manúic ibáre gañraáilam
moróot goijjílam
fool e boól maijjé sóol or gaat foijjé
itara ré aññí han ot dóri bicí gúraailám

hóñgoijjilam
Thóijjilam
aññí bazar ot zaibiccót itar hañsé ….
Thóoijjilam
ful
fúl
Bator sóon
Bator sóon
Bátor sóon
Bát or soun
sóaoon

LESSON 3
Goóinna muráa
Thuinna murá
Thuinná
Gthuuinna
Thuúinna
bátót
foijjílám
foijjí lám
górót
Dúaicca murá
dúuicca
dúca
kuiñr dúca

#  t  th
tuta  thala
dadi  dhula
#  t  ts
tuán  tsáani
tsúmma

#  ngá
ngapúra

# ny
nyongcóng
áingcong
náingcong

th=t.
dh=d.
ç=r.

soap=sóon
plate=sóaoon
górorsón = són
practice

LESSON (4)
Bortuán ot bicí boiyar baiyé.
Gór ókkol bángi fori ceththá óigiyoi.
Manúic ókkol hál ot báai giyói.

Gura fuain mori giyói.
Zobin ot ór ókkol uiththé.
Faní no fai biaram ór.
Oinno dec óttu maincé thiañ loi modot gorér.

Beggún é sáñtdi gór bañdí der.
Hókumot e honó kessú no saár.
Háas gorí Ruáinga ré hámicá mari félai bellá sinta gorér.
Zeéneténe baárkul or dec ót dágoi fán.

Yián añárar dec.
Añárar hók añárar meçi.
Zonom eçé añárar.
Fáith goijjóum zonombór.