Dónco gorér kafér záte (Non-believers are destroying us)

(1)
Nikolot baijjé, háas gorí;
Zartú iman or, than;
Dónco gorér, kafér záte;
Cúnali Arakan.

(2)
Akyab or dhiya, cóhid goijjé;
Hotó házar, Musúlman;
Dónco gorér, kafér záte;
Cúnali Arakan.

(3)
Ekzon oré, cóhid goré;
Arekzon e, no zané fán;
Bái: dónco gorér, kafér záte;
Cúnali Arakan.

(4)
Jihád goríyou, báiyain;
Básai añárar, maabóin náin;
Bodola dibou, Allahr hañsé;
Háñcor or moidan.

(5)
Akyab or dhiya cóhid goijjé;
Hotó házar Musúlman;
Magh Bormá yé dónco gorér;
Cúnali Arakan.

(6)
Báiyain:
Nizor gór gan, furai der; x2
Dóri loizai, mari der; x2
Hotó maa boin, cóhid gorér;
Honó kiyé, nozané fán;
Bái: Dónco gorér kafér záte;
Cúnali Arakan.

(7)
Akyab or dhiya cóhid goijjé;
Hotó házar Musúlman;
Dónco gorér kafér záte;
Cúnali Arakan.

(8)
Fara fara gúraiyou sái;
Guli marer saái sái;
Hotó manúic cóhid goijjé;
Honó kiyé no zané fán;
Bái: bodola dibou, Allah;
Háñcor or moidan.

(9)
Nikolot baijjé, háas gorí;
Zartú iman or, than;
Magh Bormá yé, dónco gorér;
Cúnali Arakan.

(10)
# Ziyól ór ínti hoór dé uggwá maincé#
Sinta sinta, óu hoillar bái;
Ohoman e, zai mori…;
Arakan boinné, óu ziyól hána;
Táikkoum kengóri.

(11)
Sinta sinta, óu hoillar bái;
Ohoman e, zai mori…;
Arakan boinné, óu ziyól hána;
Táikkoum kengóri.

(12)
Azan dilóu, numáz foittóu;
No der forí, fúino ní;
Arakan boinné, óu ziyól hána;
Táikkoum kengóri.

(13)
Zodi táaitou, Musúlman bái;
Hóbor loitou, mon bóri;
Arakan boinné, óu ziyól hána;
Táikkoum kengóri.

(14)
Nizor maa bóin, dóri loizai;
Mari féler, deikkó ní;
Arakan boinné, óu ziyól hána;
Táikkoum kengóri.

(15)
Kulí dóri, guli mari;
Mari féler, deikkó ni;
Arakan boinné, óu ziyól hána;
Táikkoum kengóri;

(16)
Zodi táailou decóitta bái;
Hóbor loitou, monbóri;
Arakan boinné; ou ziyól hána;
Táikkoum kengóri;

(17)
No dehómor, nizor fara;
No dehómor, Górwali;
Arakan boinné, óu ziyól hána;
Táikkoum kengóri.