Morilé yó Ruáinga, Zinda táaile yó Ruáinga

MORILÉ YÓ RUÁINGA, ZINDA TÁAILE YÓ RUÁINGA Tuáñra hórotal goillé yó goró, añára ré tuáñra sur gorí aiccó dé hoilé yó hoó, aró furat dilé yó doo, aró mari lé yó maro, aró ziyól dilé yó doo, añárar mal cómbotti aró luth goillé yó goró. Lékin ekkán hotá monot raikkó, Añára hámahá Ruáinga. Morilé yó Ruáinga, Zinda táaile yó Ruáinga. Lekóya: Citizen Of Arakan

Read More

Mohón Aikkab or Nazir Fara (The great Nazi village of Akyab)

MOHÓN AIKKAB OR NAZIR FARA Añárár fara ré Nazir fara bouli hoó. Nazir fara hóde yían Aikkab or cóor ór mazé maijjá aiccíl dé ekkán Ruáinga Musúlmán ókkol ór fara. Nazir farat beec híssa Ruáinga Musúlmán ókkol tákitou dé fara. Éçe túra gorí Mok (Magh) ókkol ó aiccíl. Nazir fara hóde yían Aikkab or dui lombór cóor or dhéikka aiccíl. Nazir fara bicí dhoóñr dé ótolla, doóin ór Nazir fara arde uttor or Nazir fara bouli, dui dhoilla gorí hoitóu. Ar Nazir farar bútore cóñço cóñço fara ókkol, kuri (20) án foijjonto aiccíl. Íin óilde Háji fara, Cúndori fara, Dheróm […]

Read More

Ruáinga ókkol buth dhufí morer

RUÁINGA ÓKKOL BUTH DHUFÍ MORER Arakan or Sándamát tú aiyér dé, Ruáingar buth ekkán Aikkab or Guaillar-Dheil or sor ot mazé dhufí, becá bicí Ruáinga ókkol mori cóyid óigiyói. Sándamát tú Aikkab ot mazé aiyér dé buth íin, dui házar baró (2012) cón or age, Aikkab or bor bazar or gáñth ot ouzi tóu. Dui házar baró (2012) cón ot mazé Mogh ókkol é, Musúlmán ór gór arde duan ókkol fura di, refújír keém gólai di baade loti, buth íin bor-bazar or gáñth ot ouzi noó fare. Aikkab or Guailar-Dheil or gáñth ot ouze. Ipril or 19 tarík 2016 ot […]

Read More

Añárar tún hóiye ki, óu Ruáinga zati

AÑÁRAR TÚN HÓIYE KI, ÓU RUÁINGA ZATI Añárar tún hóiye ki, óu Ruáinga zati, monzil añárar hoçé, bilkúl áñzai féilli. Ek dhéilar tú ar ek dhéilat uri uri, fakír moton añára bahá árai féilli. Sára fitímbir kulot, suk áñçai sailám aññí, Ruáinga koum or moton uggwá ar honó koum nái. Foror gór ót foror duar ot zúri zúri, nizor gór or cúk cánti kén foórai féilli. Añárar tún hóiye ki, óu Ruáinga zati, monzil añárar hoçé, bilkúl áñzai feillí. Ek dhéilar tú ar ek dhéilat uri uri, fakír moton añára bahá árai féilli. Zarár gór nái, zarár tór nái, zarár matá nái, tarár […]

Read More

What is Rohingyalish? Discussion in Al Jazira News

Please watch this video below to know what is Rohingyalish properly  Rohingyalish hóde íba ki video ibát cúndor gorí soó. Thank you for watching this video. Rohingyalish hóde ki?  1. Rohingyalish hóde uggwá Ingilíc hórof loi bana giyéde uggwá Rohingyar zuban. Rohingya zuban oré oinno hórof ókkol loi yó bana giyéde asé. 2. Ingilíc lói bana giyéde ótolla ‘Rohingya’ nam or muúntu ‘lish’ lagai diyagiyé, ótolla  ‘Rohingya‘+’lish‘ yá Rohingyalish bóuli huwázar. 3. Rohingyalish nam yián zehonó thaim ot bodola zaitfare zodi beétor daháza. 4. Ingilíc hórof loi kiálla bana giyé hoilé, Komputar, Intarnét, Mubáil arde oinno hárr elektruník micín ót lekíte […]

Read More

Nobi Ókkol Ór Boc [Ages Of Prophets]

NOBI ÓKKOL ÓR BOC       (Ages of Prophets) Hon hon nobi (poikambor) ókkol é hodún hodún hóyat faiyé. Allahr kitab ókkol ór leká mózin fundóro wá nobi ókkol ór boc zana asé. [1] Hózorot Adóm (AS) é ek házar (1000) bosór hóyat fayé. [2] Hózorot Nuú (AS) é nocó fonzaic (950) bosór hóyat faiyé. [3] Hózorot Cuáib (AS) é añcthocó ací dui (882) bosór hóyat faiyé. [4] Hózorot Sáale (AS) é fañscó ací só (586) bosór hóyat faiyé. [5] Hózorot Zokoriya (AS) é duicó háñt (207) bosór hóyat faiyé. [6] Hózorot Ibarahím (AS) é ekcó nobboi fañs (195) bosór […]

Read More

Allahr Cúkuria Goró (Thanks to Allah)

ALLAHR CÚKURIA GORÓ 29 tarík Maarec 2016 Hózorot Muúsa nobi aláihísalam ór zobanat mazé át arde théng sará cúde madala gán aséde uggwá manúic aiccíl. Ek din hózorot Muúsa Allahr loi súwal juwab gorí bélla, dola óitou zar dé cómot, át théng sára madala manúic cwá yé loot faiyé. Muúsa ré madala manúic cwá yé hoór dé, ái Muúsa, tuñí Allahr loi dola óile, añár torfóttu ekkán súwal goijjó naa. Muúsa ye hoórde ki súwal goittám hoó naa. Madala manúic cwá yé hoórde, añár tú át o nái, ar théng o nái. Allah yé añáre hon hazollá banai yé de […]

Read More

Beec or Lalós Goillé Aiñththar Loot Nofa (The greedy lost all)

BEEC OR LALÓS GOILLÉ AIÑTHTHAR LOOT NOFA Agar zobanat mazé uggwá burá manúic aiccíl. Burá manúic íbar tú uggwá áñc aiccíl. Áñc íba yé ek din e uggwá uggwá cúnar andha faittou. Boóut din foijjonto cúnar andha faijjé. Ar ek din burá manúic íba ye báfer de, añár áñc e tó, aijja boóut din foijjonto ek din e uggwá uggwá cúnar andha farat asé. Áñc ibár feçor bútore cúnar andha aró bicí táaibou. Áñc ibá zorgorái feçot aséde cúnar andha beggún ekkubare loi félai lé, aññí yó ekkubare bicí boro tuangor boni faijjoum. Éen hoói áñc íba ré zorgorái diyé. […]

Read More
Skip to toolbar