Dic-D

dagger moinnasúri (n.)
daily fortídin (adj.) , fortídinna (adj.)
daily food fottídin or hána (n.)
dairy dhaiari (n.) , fottídin ór rekódh (n.)
damage nuksan gor (v.) , hóraf gor (v.) , nac gor (v.) , hótara gor (v.) , tobá gor (v.) , luksan gor  (v.) , borbad gor (v.)
damaged hóraf óigiyói (v.) , borbat óigiyói (v.) , báñgigiyói (v.)
dance nas (n.) , nasa (n.)
dancer nasoya (n.)
dandruff sussuri (n.)
danger hótara (n.) , hótornak (n.) , bói (n.)
dangerous hótara (adj.) , hótornak (adj.)
dark añdár (adj.) , andár (adj.) , hala (adj.)
darkness añdár (n.) , hala rong (n.)
Darwin Darwin sáiñsdán (n.)
dashboard muúmorbudh (n.)
data dhetha (n.) , maalumat (n.)
database dhethabéis (n.) , komputar maalumator nezám (n.)
date tarík (n.)
dated tarík diya (adj.) , tarík óla (adj.)
dates hájur (n.) , házur (n.)
daughter zíi (n.) , futúni (n.) , zérfua (n.)
daughter-in-law bou (n.)
dawn foór fáiththe (v.)
day din (n.)
daylight din or foór (n.)
dazed matá gúñaigiyói (v.) , matá fakkái giyói (v.)
de uldha gor (v.) , waapes an (v.) , dubara bodoli an (v.)
dead mora (adj. n.)
dead body murda (n.) , mora manúic (n.)
deaf náfang (adj.)
deal leenden (n.)
dealing leenden gorér (v.) , leenden goróon (n.) , hasharbar gorér (v.) , solasol gorér (v.)
dealt leenden goijjé (v.) , leenden gorá giyé  (v.)
death moot (n.)
debate barábari (n.) , zibbat (n.)
debit débith (n.) , góla (n.)
debit card dhebíth kaádh (n.)
debt hozzo (n.) , udár (n.) , korza (n.)
debug golti thíkgoroón (v.) , golti sóiyigoróon  (v.)
deceive bára (v.)
December Disambor (n.)
descend lam (v.) , émmikka lam (v.)
decide fáiselagor (v.) , fáisela  goré (v.)
decided fáisela goijjé (v.)
deciding fásela gorér (v.) , fáisela goróon (v.)
decision fáisela (n.)
declaration elan (n.)
declared elan goijjé (v.)
declined inkar goijjé (v.) , noó hoiyé (v.) , rót goijjé (v.)
decorating cloth zaa hoor (n.)
decrease homa (v.) , home (v.)
dedicated háas (adj.) , moksús (adj.) , dhufáiya (adj.) , lagaiya (adj.) , góilla (adj.) , fori táikka (adj.)
deemed mani loiyé (v.) , mani luwa giyé (v.) , híyal gorá giyé (v.) , báfa giyé (v.) , thóora giyé (v.)
deep mur (adj.)
deep water spot kum (n.)
deer hórin (n.)
default foóila loti toiyar goijjá (adj.) , asási (adj.)
defence dofá (n.) , mockil ottú basoon (n.)
defenceless dofá sára (adj.) , bolsára (adj.) , modot sára (adj.) , héfazot sára (adj.)
defend dofá gor (v.)
defense militri dofá goróon (n.)
define waazégor (v.) , taarifgor (v.)
definite zainna (adj.) , zana (adj.)
definite article taarif adát (n.) , zainna hórof (n.)
degree dhigiri (n.)
delay deri gor , fissá gor
delaying deri gorér , deri gorá
delays deri gorá ókkol (n.) , fissá gorá ókkol (n.)
delegate nomainda gor
delete buzaiféla , haçiféla
deleted haçigiyói
deliver foóñsái do
delivered foóñsái diyé , foóñsái diya giyé
delivering foóñsair
delivery baço (n.) , baicca do (n.) , baicca do (n.)
delta niso tin kuinna zaga (n.) , tin kuinna (n.)
demand daabi (n.) , tokaza (n.) , tolob (n.) , mañga (n.) , mañgo (v.) ,  , tolob gor (v.) , tokaza gor (v.) , húwaic ókkol (n.)
democracy dimukresi (n.) , maincór hókumot (n.)
demonstrate muuzará gor (v.) , sábut loi sáf sáf dahá (v.) , prestís gor (v.) , júlus neela (v.)
demonstrated muuzará goijjé (v.) , sábut loi sáf sáf daháiye (v.) , prestís goijjé (v.)
demonstration muuzará (n.) , sábut loi sáf sáf dahóon (n.) , prestís gorá (n.)
denial inkargorá (n.)
denied inkar goijjé (v.)
denominational muzaáb loiyóre (adj.)
deny inkargor (v.) , mani nolo (v.)
department difarmén (n.) , máhakama (n.) , idára (n.) , bibák (n.) , dhipaáthmén (n.)
departmental difármén ór (adj.)
departure rowana (n.) , neela (n.)
depend darmadar (v.) , darmadar goré (v.)
dependent foriyar uore aséde (adj.) , arekzon uore bórdiya (adj.) , namustokil (adj.) , muútazde (adj.) , taabedar (adj.) , jagirdar (adj.)
depending bóurusá gorér (v.) , etemad gorér (v.)
deployed buwá gerái diyé (v.) , buwá garái diyagiyé (v.) , loizai sét goijjé (v.)
deploying buwá gerái der (v.) , buwá garái doon (n.)
deployment buwá geráidoon (n.)
deposit búra (n.) , araura (n.) , hosara (n.)
deprecate estemal manágor (v.) , kimot homgor (v.)
depress kimot homgor (v.) , mahárumi (adj.)
depressed frecan óiye (v.)
depression frecani óon (n.)
deprivation maárum (n.) , mahárumi (n.)
deprived maárum goijjá (adj.)
deputy naif (n.)
derogatory córom lagede (adj.) , fakka erada gor (adj.) , hóraf goréde (adj.) , beizzot óde (adj.) , jahélde (adj.)
describe boiyan gor (v.)
described boiyan goijjé (v.) , boiyan gorá giyé (v.)
describing boiyan gorér (v.) , boiyan goróon (v.)
description tofsil (n.), taarif (n.) , boiyan (n.)
deserve laikká ói (v.) , kaabel ói (v.) , laayek ói (v.)
design dhízain gor (v.) , dezáin (n.)
designated mokoror goijjé (v.)
despite tóu údda (prep.) , óileyó (prep.) , baa ujud (prep.)
destroy dónco gor (v.) , fána gor (v.) , tobágor (v.) , nissónabud gor (v.) , nacgor (v.) , borbadgor (v.) ,  hórafgor (v.) , abad gor (v.) , noctho gor (v.)
destroyed tobá goijje (v.) , borbad goijjé (v.) , fána goijjé (v.) , tobá gorágiyé (v.)
detailed tofsil goijjá (adj.)
detail tofsil (n.)
detained bon goijjé (v.) , dóri raikké (v.) , bon gora giyé (v.) , dóri raká giyé (v.)
detainee bondi (n.) , hodi (n.) , bongoijjá manúic (n.)
detention bon (n.)
deter rukó (v.) , maná gor (v.) , hímmot homa (v.)
determination mozbut fáisela (n.) , fakka erada (n.)
determine mozbut fáisela gor (v.) , fakka erada gor (v.)
determined mozbut fáisela goijjé (v.) , fakka erada goijjé (v.) , mozbut fásela gorá giye (v.) , fakka erada gorá giyé (v.)
determining mozbut fáisela gorér ( v.), fakka erada gorer (v.) , mozbut fáisela goróon (n.)
develop torkigor (v.)
developed torki goijjé (v.) , torki gorágiyé (v.)
developing torki gorér (v.) , torki goróon (n.)
development torki (n.)
device hol (n.), holorjiníc (n.) , micín (n.) , alaa (n.)
diabetic siní biaram (n.)
dialogue hotábáttra (n.)
diaphragm foroda (n.) , bárail (n.)
did goijjé (v.) , gorágiyé (v.)
died morigiyói (v.) , maragiyé (v.) , entekal óiye (v.) , moot óiye (v.) , cóhid óiye (v.) , fúrai giyói (v.) , duniyaittu fúra giyói (v.) , Allahye loigiyói (v.)
difference forók (n.)
different forók (adj.) , alok (adj.)
differently alok gorí (adv.)
difficult mockil (adj.)
digestion behózomi (n.)
digital nombóri (adj.)
dignity izzot (n.) , cáan (n.)
dilated dhoóñr ói giyói (v.) , sérai giyói (v.) , barí giyói (v.)
dining háibar (adj.) , hár (v.)
dinner bialor hána  (n.) , raitor hána (n.)
direct sída (adj.) , uzuzu (adj.) , dhaárík (adj.) , alaatúl (adj.) , rasta dahá (v.)
directed rasta daháidiye (v.) , hédayot goijjé (v.)
direction mikká (n.)
directly sída (adv.) , uzuzu (adv.)
director dharikthar (n.) , muútim sáb (n.)
disabled mazur (adj.) , añtur (adj.) , leng (adj.)
disagreement ektelaf (n.)
disappear gaib ó (v.)
discharged neelai diyé (v.)
discharging neelai der (v.)
disclaimer mosúlnái (n.)
discomfort tokolif (n.) , aram sára (adj.)
discontent beetminani (v.) , besokún (adj.)
discrimination nainsáfi taaluk gorá (n.) , koumi forók gorá (n.)
discuss mocuwara gor (v.)
discussed mocuwara goijjé (v.) , mocuwara gorá giyé (v.)
discussion mocuwara (n.)
disdainfully cóñço buzí (adv.) , tukabbor gorí (adv.) , niróc buzí (adv.) , beizzotgorí (adv.)
disease biaram (n.) , ocúk (n.)
dislocated zaga loijjé (v.) , sederbéder óigiyói (v.) , behañsúra óigiyoi (v.)
dismissal neelaidiya (n.)
disorder hóraf (adj.) , sederbéder (adj.)
disoriented behañsúra óiye (v.) , asás sára óiye (v.)
dispatched defeçáiyé (v.) , béjidiyé (v.)
dispersed síragorí félaiye (v.) , síragorá giye (v.)
display dahá (v.)
displayed daháiye (v.) , dahágiye (v.)
disquiet sinta (n.), frecani (n.)
disrespect beizzoti gor (v.)
disrespectful beizzot ola (adj.)
disruption cúkcak gorá (n.) , cúkcak gorérde (n.) , báñgifélerdé (n.)
dissatisfaction beetminani (n.)
dissipated áñzaifélaiye (v.) , áñzaifélagiyé (v.)
distant duré (adj.) , fásela (adj.)
distinct aledá (adj.) , sáf sáf (adj.) , alok (adj.) , forók (adj.) , mocóur (adj.)
distinction alog (adj.) , aládorja (adj.) , imtias (adj.)
distracted dían lori giyói (v.) , dían lora giyé (v.)
distress frecani (n.) , tokolif (n.) , duk (n.) , mosibot (n.) , átbaiththá (n.) , bura háalot (n.)
distressed frecan óiye (v.) , tokolif óiye (v.) , frecan óiyede(v.)  , mockil ot baijjá (adj.)
distribution baçoon (n.) , toksim goróon (n.) , borat gorí doon (n.)
distrust nabiccáci (v.) , obiccáci (v.)
disturb tong gor (v.) , frecan gor (v.) , kusail gor (v.) , uzara de (v.) , ocánti gor (v.) , matá háa (v.)
disturbance tong gorá (n.) , frecan gorá (n.) , ocánti (n.) , tong (n.) , frecan (n.)
division híssa (n.) , borat (n.) , toksim (n.) , cóuba (n.) , thukuça (n.)
divulge zahérgor (v.) , kúlide (v.) , elangor (v.)
DNR Do Not Resuscitate jan ar húñc nu ainnó (phrase.)
do gor (v.)
dock zaáñs gáñça (n.) , bondor (n.)
dockyard buthgáñça (n.)
doctor daktor (n.)
document habosfonna (n.)
documentation habosfonna thík rakóon (n.)
documented habosfonna goijjé (v.) , habosfonna gorágiye (v.) , habosfonna goijjá  (v.)
dog kuñir  (n.)
doing gorér (v.) , gorór (v.) , gorír (v.)
doll futíla (n.)
dollar dholár thiañ (n.)
dolphin súsummas (n.) , dolfin (n.)
domain gíra (n.)
domestic górowali (adj.)
dominant taakotwar (adj.) , asól (adj.) , mocóur (adj.) , beggún or uore hókum soloya (n.) , hókumsoloya (n.)
dominion mullúk (n.) , mulkó (n.) , rajastri (n.) , raastri (n.)
donation hórat (n.)
done óigiyói (v.) , gorífélaiye (v.) , goríféille (v.) , goijjáóiye (v.)
donkey gadá (n.)
door doroza (n.) , duar (n.)
doorkeeper doraza soñi goróya (n.)
doorway dorozar foñt (n.)
dot fúça (n.) , nukta (n.) , puáin (n.)
double dhaból (v.) , dui gunna (v.)
doubt cók (n.) , cubá (n.) , nabiccác (n.)
down nise (prep.) , tole (prep.) , émmikka (prep.)
download lama (v.) , niselama (v.)
draft hóchoiccá (n.) , dhraf (n.)
draft tooitta habos (n.)
drafting tooitta gorír (v.)
dragged thainné (v.) , thana giyé  (v.)
drama naathok  (n.)
dramatic taajuippa (adj.) , toratori (adj.) , naathok or dhóilla (adj.) , bicí gom  (adj.)
dramatically taajuippa gorí (adv.) , gomgóri (adv.)
draw nokcótul (v.)
drawing nokcó (n.)
drawing-room átinná (n.)
drawn kéñisse (v.) , thainné (v.) , hóran laiggefán lagerdé (v.) , sinta goréfan lagerdé (v.)
dream cóppon (n.) , kúab (n.) , húab (n.)
dress fucák (n.) , lebas (n.) , hoor (n.) , fiñdá (n.) , hoor fiñdá (n.) , fin (n.) , fiñdó (n.) , cáñza (n.)
drilled fúijjé (v.) , fúra giyé (v.) , fulgoijjé  (v.)
drink fiyo (v.) , há (v.) , hóo  (v.)
drip dhríf (v.) , ekfúça ekfúça fore  (v.)
drive sola  (v.)
driver soloya  (n.)
dropped félaiyé (v.) , félagiyé  (v.)
drug dabai (n.)
drum doróm (n.) , dhúl (n.)
dry hair fúana sul (n.) , fúañna sul (n.)
dual duáinna (adj.)
duck áñc , háñc (n.)
duckling áñcorsó (n.)
due thaim oiye (adj.) , ólla bóuli (adj.) , thaim aiccé (adj.)
due to ótolla (prep.) , harone (prep.) , wajálla (prep.) , zoriya (prep.)
dull bútah (adj.) , bekuf (adj.)
dumb buk (adj.) , bug (adj.)
duplex duidhák (adj.)
duplicate ekku dhoilla arekán bana (v.) , dui nombór (v.) , dui nombór gor (v.) , nokolgor (v.)
duplication ekku dhoilla arekán banoon (n.)
duration muddot (n.)
during cómot (prep.) , thaim ot (prep.)
dusk añdár (n.)
dust dúl (n.) , balu (n.) , meçi (n.) , sáta (n.) , hosara (n.)
duty dhyúthi (n.) , zimma (n.) , anzam (n.) , fóroz (n.) , waajib (n.)
duvet borketá (n.)
duvet cover borketár waár (n.)
dynamic bicí hórkoti (adj.) , bicí hórkot ola (adj.) , bicí loredé (adj.) , salu (adj.) , lorasora goréde (adj.) , hórkoti (adj.)
dynamically hórkot gorí (adv.) , lorasora gorí (adv.) , taakot gori (adv.) , bol gori (adv.)
dynamite baarus (n.) , fúçede ciz (n.)

Skip to toolbar