Dic-U

ugly nakosúr (adj.) , fédará (adj.) , nacúndor (adj.) , nakosúri (adj.) , nacúndori (adj.) , cúndorsára (adj.)
ultimately ahérittu (adv.)
umbilicus nagí (n.) , nar or zaga (n.)
umbrella sáti (n.) , sáiya (n.)
umma ummot (n.)
UN Bainela Koum (n.)
unable nofaré (adj.)
unaccompanied fúañijja sára (adj.) , sáñti sára (adj.) , ehála (adj.) , ekála (adj.)
unauthorised ejazot sára (adj.) , ejazot diya noó zadé (adj.)
uncategorized kisímgoijjá sára (adj.) , gair kisími (adj.)
uncertain gair ekini (adj.) , ekin sára (adj.) , cók óla (adj.)
uncertainty gair ekin (n.) , cók (n.)
unchecked acek goijjá (adj.) , cek agoijjá (adj.)
uncle sañsa (n.) , jeçá (n.) , hakku (n.) , mamu (n.) , fúur zamai (n.) , hálar zamai (n.)
uncovered aguijjá (adj.) , azáfaiya (adj.)  , lendha (adj.) , beforoda (adj.) , nangá (adj.) , langá (adj.) , lendha fuñda (adj.)
under nise (adj.) , tole (adj.) , andhár (adj.) , maatahátot (adj.)
underline niselain (n.)
underlined niselain maijjá (n.)
underlying fakkáraiya (adj.) , luwaiya (adj.) , lukaiya (adj.) , sáf noóde (adj.) , waazé noóde (adj.) , nise aséde (adj.) , asási (adj.)
underpinning fisóttu modot gorér (v.) , físóttu hémayot gorér (v.)
understand buz (v.) , buzí (v.) , buzó (v.) , buzé (v.) , buzá (n.) , buzábuzi (n.)
understandable buzá zade (adj.) , buzí faredé (adj.)
understandably akolbondir sáñte (adv.) , akolmondir sáñte (adv.)
understanding buzá (n.) , buzóon (n.) , buzábuzi (n.)
understood buzé (v.)
undertaken zimma luwa giye (v.) , ekarar gorá giye (v.) , razi óiye (v.), zimma loya (v.) , kobul goijjá (v.)
undertake zimma lo (v.) , ekarar goré (v.) , razi ó (v.) , zimma loi (v.)
undertaking zimma lor (adj.) , ekarar gorér (adj.) , razi ór (adj.)
undertook zimma loiyé (v.) , ekarar goijjé (v.) , razi óiye (v.)
underway soler (adj.)
underwear gonzi (n.) , cathdhí (n.)
underweight hom uzón (adj.) , hombór (adj.)
undo wapesgoró (v.)
undone agoijjá (adj.)
undoubtedly cók nogorí (adv.) , bela cubá (adv.)
unemployed hamsára (adj.)
unequivocal sáfsáf (adj.) , ódode (adj.) , borabor (adj.) , borabor-ódode (adj.)
unexpected atíkka (adj.) , acanok (adj.)
unfair beinsáfi (adj.) , nainsáfi (adj.) , zulúm (adj.)
unfit fíth noóde (v.)
unfolded aboiththa (v.) , kúilla aiccílde (v.) , boiyan goijjá (v.) , maáijjattu neeilla (v.)
unforeseeable hoói nofaréde (adj.) , foóila loti dahá nozar dé (adj.) , kessú hoói nofaréde  (adj.)
unfortunate bodkismoti (adj.)
unfortunately bodkismotigorí (adv.)
ungrateful nacúkuria (adv.) , nomok háram (adv.)
unhappiness frecani (n.)
UNHCR UNHCR (n.)
unhealthy nasehéti (adj.) , gairsehéti (adj.)
unicode yunikúdh (n.)
unidentifiable sinno nofadé (adj.) , ót gorí nofaréde (adj.)
unidentified asínna (adj.)
uniform ekdhoilla (n.) , yunifórm (n.) , wordi (n.)
uninstall neelai félo (v.)
uninstalled neelai félaiye (v.)
union jomúuri (n.)
unique ekí (adj.) , ekí kisím ór (adj.)
unit yuníth (n.) , eka (n.)
united ekkaththa (adj.) , ekjuça (adj.)
United Nations Bainela Koum (n.)
universe jáhan (n.)
university univarsiti (n.)
unjust zulúm (n.) , nainsáfi (n.) , insáf sára (adj.) , nainsáf (n.)
unknown anjan (adj.) , ousin (ad.)
unlawful gair kaanuni (adj.)
unless no .. lé (conj.) , zetúkkun foijjonto (conj.)
unlike dhoilla noó (adj.) , uldha (adj.) , muktalíf (adj.) , namumkin (adj.)
unlimited hótsára (adj.) , felánthi (adj.) , ódsára (adj.)
unmade abanaiya (adj.) , asaiñssá (adj.)
unmatured gora (adj.)
unmodified abodoilla (adj.)
unnecessary zurorot noodé (adj.) , gair zoruri  (adj.) , fózul (adj.) , bekar (adj.) , gair laazim (adj.), fálthu (adj.)
unprotected héfazot sára (adj.) , bola héfazot (adj.)
unpublish luwairakó (v.)
unreliable bóurusa sára (adj.) , etemat sára (adj.) , tuakkol sára (adj.) , biccác sára (adj.)
unrest hórotal (n.) , zulon (n.) , gorom óon (n.) , becan (n.) , zábdi aiyóon (n.) , ocánti (n.)
unsafe héfazot sára (adj.) , hótor nak (adj.) , hótara bóraiya (adj.)
unstable ódot notákede (adj.) , lorede (adj.) , bodoledé (adj.) , nakabel (adj.) , bewofá (adj.) , bodoli bodoli tákede (adj.)
unsuccessful nakaam (adj.) , nakaamiyab (adj.)
until foijjonto (adj.) , hátta (adj.) , fán (adj.) , jobtók (adj.)
untouched asúiya (adj.) , adóijja (adj.) , oóut (adj.)
untrained abanaiya (adj.)
unusual gair maamuli (adj.) , hazor noóde (adj.) , bemouka (adj.) , bekaida (adj.)
unwittingly golitr sáate (adv.) , hoói nofarí yóre (adv.) , erada sára (adv.)
up uore (adv.)
up to foijjonto (adj.)
update kiórzana (v.) , tazagor (v.) , noyatazagor (v.)
updated noyagoijjé (v.) , tazagoijjá (adj.)
update tazagor (v.)  maalumat tazagor (v.) , tazagoríbar dhatha (n.)
upgrade dorja uore goré (v.) , mortoba uore goré (v.) , noya goré (v.) , nuwa goré (v.) , tobka tulé (v.) , sóiyi goré (v.) , thík goré (v.)
uplift uncá gor (v.) , torki gor (v.) , beétor gor (v.)
upload uoretuló (v.)
upon goríbiccot (adv.)
upper uoror (adj.)
upper lobe (lung) uoror fak (n.)
uppercase borhát ór leká (n.)
uproar hángama (n.) , fósat (n.) , uzor (n.)
upstair uoror thala (n.)
upward uormikká (adv.)
uranus uranás (n.)
urban cóorgwá (adj.) , thoóni (adj.) , cóori (adj.)
ureter uoror mutor fáik (fecák ór) (n.)
urethra nisor mutor fáik (fecák ór)
urge arosgor (v.) , dorhásgor (v.)
urgency fóuran (n.)
urgent fóuran (adj.)
urgently hóthat (adv.) , fóuran (adv.) , jolti (adv.) , duadi gorí (adv.) , tortori gorí (adv.)
uric acid fecákor hóro (n.) , hóro fecák (n.)
urinary bladder mutor sála (n.)
urine mut (n.)
URL intarnéth ór rabeta (n.)
us añárare (pron.)
usable estemal gorázade (adj.) , estemal gorífarede (adj.) , bebáar gorí farede (adj.)
usage estemal (n.) , estemalgorá (n.)
use estemalgor (v.) , estemal (n.) , estemal gorá (n.)
used estemal goijjé (v.) , bebáar goijjé (v.)
useful hazor (adj.) , mufíid (adj.) , dorhari (adj.) , fáidar (adj.) , bafáidar (adj.)
useless behar (adj.) , bekar (adj.) , behazor (adj.)
user estemal goróya (n.)
using estemal gorér (v.) , bebáar gorér (v.)
usual hámicar dhóilla (adj.)
usually códoran hísafe (adv.) , aámtour hísafe (adv.) , códoran hísafe (adv.) , aámhísafe (adv.) , eénde (adv.)
uterus baicca danir gór (n.) , baiccadani (n.)
UTI Urinary Track Infection fecák ór rastat gáa óiye (n.)
utilised estemal goijjé (adj.) , bebáar goijjé (adj.)
utility estemal or ciz (n.) , yuthiliti (n.) , fáida dedé ciz (n.)
utilize estemalgor (v.)
utmost entahá (adv.) , becábici (adv.) , ottirotto (adv.) , ódorbaára (adv.)
uvula alazir (n.)

Skip to toolbar