Bengali to Rohingya translation

How is Rohingya Language? What Language do Rohingya speak? Do Rohingya people speak Bengali language?            Bengali        Rohingya apanar nama ki? dekha hoy bhalo lagalo. apani kemana achena? ami bhalo achi, dhannobad. ara apani? ekatu ekatu apanara sathe katha bale khuba bhalo lagalo. apani ki balate chena? ami […]

Read More
Skip to toolbar