Bengali to Rohingya translation

How is Rohingya Language? What Language do Rohingya speak? Do Rohingya people speak Bengali language?            Bengali        Rohingya apanar nama ki? dekha hoy bhalo lagalo. apani kemana achena? ami bhalo achi, dhannobad. ara apani? ekatu ekatu apanara sathe katha bale khuba bhalo lagalo. apani ki balate chena? ami bujhilama na! ami jani na! apani kotha theke asechena? apani kuthay thakena? apani ki karena? bimanabandara kuthay? era kata dama? eta ki? apani thika achena? pulish dakuna! ami apanake bujhi. ami apanake bujhina! ei hala a mara amara bari. kono samasya nai twanr nam ki? […]

Read More
Skip to toolbar