Dholoin (Rice milling device)

dholoin

Dholoin (Rice milling device)

Dholoin hóde íba endila uggwá hol yá jiníc zibár bútore dán ókkol dháli dilé, ar ek dhák ottu, soil boni zagói. Dholoin ot dui paáth asé, ekkán uoror paáth arekkán nisor paáth. Nisor paáth nolore, ar no fakká, lékin uoror paáth yían fakká. Nisor paáth oré zomaiya meçi loi banaiyé, yían ór bútore kúlkuilla noó, uortú fúainna ceththá, mogor telteilla noó. Zodi telteilla ó dán óttu soil boni nofaríbou. Ótolla ceththá yían ór uore dat ókkol buwá gerai diyé, taáke dán or sam oré erai félai fare fán.

Uoror paáth kúlkuilla ar éçe bútore dán ókkol dháli diya fore, ar íba ré fakkára fore, “T” cokól aséde dhandha uggwá loi. Uore dahár dé fothút mazé dholoin duwá daházar, éçe ekzon e uggwá uggwá alok gorí solar. Uggwá dholoin oré dui zon ottú áro bíci maincé fuáñti théli solai fare. Éen óile, bicí toratori gúrede ótolla ham zolti bicí ó, soil ókkol toratori neele.

Uoror íba zetó bicí gúre etó mal bicí neele. Dholoin or, sairó dhákortu, dán arde soil ókkol nise miyái yóre fore. Ótolla soil arde dán forók gorí bélla boiyar baár de thaim ot, íin óre uortú tái asté asté féla foré. Soil bór de ótolla, nise ódot, fori zagói ar dán or sam ókkol fatol dé ótolla, duré zai fori zagói. Éndila gorí dán arde soil oré forók goré.

Dán ókkol gorom moóusom ót máze fage dé ótolla, bicí gorom ot mazé din ot maincé dán dholi nofaré. Beec híssa ázinna yá raitta dhola fore. Dán dhole dé éçe, fuain burá beggún é miliyóre dholé, ótolla beggún óttu bicí kúci lage. Aró, maabaf yá mou áin ókkol é cúndor cúndor kissá ókkol hoóde ótolla bicí moza lage, thaim hontú fúrai zargói ót údda nofaa.

E zobanat, é kúci ókkol hoçé giyégoi, kiáilla hoilé, yaa beggún é micín lói dán dhole. Kiálla hoilé, micín é toratori gorí fare, dán ó bicí cúndor ó, soil hóraf noó. Dán uraa ham ókkol ar gorá nofore. Micín ót dán dilé micín é dán, soil, kuñra, thuñic arde kúñt óre alok alok gorí, éhon, neelai di fare.

small household rice mill

Noya zobanar hol ókkol ziín é góndhar bútore bicí maincór ham gorífare. (Small Household Rice Mill used today)

Eng Mohammed Siddique, Founder of Rohingya Language Foundation