Rohingya Dialect Anak Shaur (Western) to Rohang Shaur (Eastern) 02

Anak Shaur                  Rohang Shaur
fañs wá bañdor pañs wá bandår
fañs wá fiáñra pañs wá piáñra
fañs wá áñti pañs wá áñitih
fañs wá áff pañs wá háp 
fañs wá háñc  pañs wá áñic 
fañs án bouta pañs án babuta
fañs án luñgí  pañs án khéllok
fañs án habos pañs án koñs 
fañs án ceñçí pañs án sirí
fañs án hotá pañs án kåtá
fañs án duari pañs án dúcya
fañs án fóuni pañs án phúni
fañs án gór pañs án gär
fañs án kéti pañs án khëti
fañs án ham pañs án kam
fañs án doroza pañs án duar
ficí féla picí phíla
fiñdái de pinái de
fiñdí félaiye piní phítle
foran ola  påran wala
foóila hotá påhíla kåtá 
foór fáitte poór phárce 
fára hoor  phára kabår
fiñzarar faik pinjarar paik
fua falaibó pua palēbó
fucínna fua pucínÿa pua
fuar fothú puar putú 
ferecani fai perecani pēi
fúl fúitte phúl phúrce
fúçi giyói phúri gié göi
farar moñóc parar maníc
foñsa féñsa  påñsa phéñsa 
foóir ór faní pōhír ór paní
fóuir or fara phöir or para
fonná foró påndá påró
fotti fara pårti para
foriso fai yé pårisa pē yé
fúñajja fuain húñarja pōin
fúñatí fáço húñatí pháro
fonjaic fañs påndåc pañs 
fuiya mas puya mas
fuçí mas purí mas
ful faró pul paró
fulic ókkol pulis äkqål
fusí félo pusí phílo
furan feén puran peén
fúli táikkil phúli ašíl
fecáf gorá pecáp gårába 

__ Rasheed Ahmed Ruhmie