Forók Forók Nam (Different different name)

Forók Forók Nam ókkol Muhámmod, Mokbul  Ahmód,  Ali  Ahmod, Ahmod, Kolim Ullah, Rohím Ulla, Abdullah, Munir, Jolal Ahmod, Gul Nahár,  Hálima Hátun,  Jomila Begom, Rucón Nara, Kulsum Begom, Fúl Moti, Lal Moti, Dólabi, Bíçah, Gáñça, Ara, Berá, Gór, Baandha, Ooula, Átinná, Kháçail, Dondama, Háiñs,Uçán, Aarail,  Maáijja, Bahá, Gas, Bañc, Hál, Kul, Doriya,  Murá,  Fera, Bil, Meçi, Fattór, Cíl, Gudá, Foóir, Kuwa, Dhéiñ,   Sórah,  Zónna, […]

Read More

4 Steps to Help End Repression against Rohingya

Four steps could help end repression against the Rohingya minority in Burma. Burma’s Rohingya ethnic minority have faced severe human rights violations for decades, and in the past five years this has increased, with legal and human rights experts saying they have suffered from ethnic cleansing, crimes against humanity, and that there is even a […]

Read More

Ethnic cleansing to Rohingya

႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးေပၚ က်ဳးလြန္တဲ့ခြဲျခားဆက္စံမႈ ရပ္တန္႔ေစေရး ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံ၊ ေအာ္စလိုၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံတကာညီလာခံမွာ ႏုိင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္ေတြက ျမန္မာအစိုးရကုိ ေဝဖန္လိုက္ပါတယ္။Published on 28 May 2015 by DVB Opslået af Eliyas Iqbal på 29. maj 2015

Read More

Rohingya Language Rules (Ruáinga Zuban or Kaanun ókkol)

Rohingya Language Rules Rohingyalish is the modern writing system for the true spoken language of Rohingyas, the indigenous but oppressed Muslim minority people of Arakan State in the north-western part of Burma (Myanmar). Rohingyalish uses Latin alphabets A-Z, and two other characters Ç and Ñ along with the five accented vowels Á, É, Í, Ó, Ú.  […]

Read More
Skip to toolbar