Rohingya of Arakan – အာရ္ကာန္ေဒသရဲ့ ဌာေနတုိင္းရင္းသား ရုိဟင္ဂ်ာ

အာရ္ကာန္ေဒသရဲ့ ဌာေနတုိင္းရင္းသား ရုိဟင္ဂ်ာ ရုိေနဆန္းလြင္ RB News 27.8.2016 (၁) ၁၈၂၃ မတုိင္မီကတည္းက ျမန္မာနယ္နိမိတ္အတြင္း ရွိေနခဲ့တဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာတုိင္းရင္းသား၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒမွာ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္မတုိင္မီ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္အတြင္း ေနထုိင္တဲ့ မ်ဳိးႏြယ္စုျဖစ္ရမယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ဳိးႏြယ္စုက ၁၈၂၃ ခုႏွစ္မတုိင္ခင္ကတည္းက အာရ္ကာန္ေဒသ (လက္ရွိ ရခုိင္ျပည္နယ္) မွာ ရွိေနခဲ့တဲ့ မ်ဳိးႏြယ္စုတစ္စု ျဖစ္တာေၾကာင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒအရဆုိရင္လည္း တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စု တစ္စု ျဖစ္ပါတယ္။ – ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသား ေဒါက္တာဖရန္႔စစ္ဘူခ်နန္ရဲ့ ၁၇၉၉ ခုႏွစ္ မွတ္တမ္းမွာ အာရ္ကာန္ေဒသမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေျခခ်ေနထုိင္လာတဲ့ မြတ္စလင္ (မုိဟာမတ္ဒန္) မ်ားက သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ ရုိအင္ဂ (ယေန႔ ရုိဟင္ဂ်ာ) လုိ႔ ေခၚတယ္လုိ႔ ေရးထားတဲ့အျပင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ဘာသာစကား အခ်ဳိ႕ကုိပါ ေသခ်ာမွတ္တမ္းတင္ထားတယ္။ ဒါက ရုိဟင္ဂ်ာေတြက ၁၈၂၃ ခုႏွစ္မတုိင္မီ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္အတြင္းမွာ ရွိခဲ့ပါတယ္ဆုိတဲ့ ခုိင္မာတဲ့ အေထာက္အထားတစ္ခုပါ။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒမွာ တုိင္းရင္းသား သတ္မွတ္ျခင္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီကသာ သတ္မွတ္ရမယ္လုိ႔ ျပဌာန္းထားတဲ့အတြက္ လူမ်ဳိး၊ ကုိးကြယ္တဲ့ဘာသာကုိ ခြဲျခားၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာကုိ တုိင္းရင္းသားစာရင္းထဲမွာ ဆက္လက္မထားေတာ့တာ ျဖစ္တယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးနဲ႔ ဘာသာစကား တူတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္တဲ့ မာရမာႀကီး၊ ဒုိင္းနက္တုိ႔ကေတာ့ တုိင္းရင္းသားစာရင္းထဲမွာ ရွိေနေသးတယ္။(၂) ေခတ္အဆက္ဆက္ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံသား ျဖစ္လုိ႔ […]

Read More
Skip to toolbar