The Prayers in our distress

O Allah! My heart is shivering; My hand is trembling; My eyes are flickering; My hairs are standing right up. O Allah,  you are everything; and we are nothing. We need you and; without you we are nothing. O Allah, We believe in you; We trust on you; We believe on your safety: We believe on your security; We believe on your protection. We are nothing without you; O Allah; Forgive us our sins. You have blessed upon us again and again; But we did not acknowledge on it. We did ourself harm yet; You did not destroy us; Because you […]

Read More

Dónco gorér kafér záte (Non-believers are destroying us)

(1) Nikolot baijjé, háas gorí; Zartú iman or, than; Dónco gorér, kafér záte; Cúnali Arakan. (2) Akyab or dhiya, cóhid goijjé; Hotó házar, Musúlman; Dónco gorér, kafér záte; Cúnali Arakan. (3) Ekzon oré, cóhid goré; Arekzon e, no zané fán; Bái: dónco gorér, kafér záte; Cúnali Arakan. (4) Jihád goríyou, báiyain; Básai añárar, maabóin náin; Bodola dibou, Allahr hañsé; Háñcor or moidan. (5) Akyab or dhiya cóhid goijjé; Hotó házar Musúlman; Magh Bormá yé dónco gorér; Cúnali Arakan. (6) Báiyain: Nizor gór gan, furai der; x2 Dóri loizai, mari der; x2 Hotó maa boin, cóhid gorér; Honó kiyé, nozané fán; […]

Read More

Rohingya: A Challenge for ASEAN Society

Rohingya: A Challenge for ASEAN Society ASIA & THE PACIFIC, 13 June 2016 Muhammad Pizaro – The Jakarta Post Rohingya refugess in Langkat, North Sumatra, on May 17, 2015.(Antara/Irsan Mulyadi) 7 Jun 2016 – The plight of the Rohingya people in Myanmar has attracted the world’s attention for years. In May 2015, the Rohingya refugee crisis grabbed international headlines when tens of thousands of Rohingya fled from Myanmar’s state-sponsored persecution in overcrowded boats heading toward Thailand, Malaysia and Indonesia. Myanmar’s government views the Rohingya as illegal citizens and describes them as immigrants from Bangladesh, despite the group having inhabited Rakhine […]

Read More

Arakan Muslims Kheouk or Headman appointed to the charge of Division

By Aman Ullah Arakan Muslims Kheouk or Headman appointed to the charge of Division By Aman Ullah On April 26, 1826, the then Sub Commissioner of Arakan sent a report to the George Swinton Esquire, Secretary to Government in the Secret and Political Department Fort William, on the cultures and inhabitants of Arakan. According to that report, it was mentioned that: – “The province of Arracan exclusive of the capital includes 55 village Divisions or Districts, each District or Division containing according to its size from 2 to 60 Paras, or small villages, each division is placed under the control […]

Read More

Cinderellár Kissá (Tales of Cinderella)

Cinderellár Kissá Boóut age ar bicí durór zobanat mazé, éçe uggwá dúñri beça aiccíl. Ítartu uggwá gura zíi aiccíl, íbar nam óiyede Ellá. Ek din, beça íba yé Ellá ré beçi uggwá lói sinno gorái diyé. Beçi íbartú duwá zérfua asé. Ellár baf e hoórdé, “Beçi íba arde aññí loi hailla cádi óibou. Íba, tor átai maa óibou. Ar iín, tor átaitou bóin, Hílda arde Gílda óibou”. “Ar ekkán bicí frecanir hotá, biyá ói móttor añártu hámaká lamba musáfer ót zaa foribóu.” Ellá bicí taajub óigiyói. Lékin, íba endila bicí miçá ar gom dé, íba yé noya gór-guccí ré mani loiféláiye. Ar […]

Read More

Uggwá kurár andha (What a chicken egg can do?)

UGGWÁ KURÁR ANDHA Añár nam Ajis Kamal. Añár boc háñt bosór. Aññí Aikkaf (Akyab) Nazi Farat mazé tákitam. 2012 cón ot Mogh ókkol é Musúlman ór gór ókkol furat diíl dé éçe añárar gór ó furi giyói. Añára ehón Dhebaing ot dukkíta (refúji) boni táki. Añáre ekdin ná, añár sañsi kúllamaa yé uggwá andha diyé. Andha íba loi aññi báfir keén goillé gom óibou bóuli. Asimbit añár báfat ayérde andha ibá aññí no háiyoum. Andha ibá um ót diyoum. Uggwá kurár só óibou. Kurár só íba dhoóñr óile kurár zák óibou. Kurár zák íin besi uggwá sóol loiyoum. Sóol íba […]

Read More

Maabaf or Bod Dua (Curse of Parents)

Maabaf or Bod Dua Agor zobanat, Boni Isráil ór háandan ot Joraij nam loi uggwá bicí mocoúr woli aiccíl. É Woli cáf hamíca din e raite numáz dua loi mocgúl táaitou. Ek din Woli cáf ór maa ye, fua ebaadot gorérde éçe zaiyóre, óu fut óu fut gorí bar bár mataáil. Woli cáf numáz ót mocgúl aiccíl dé ótolla zuab noóde. Maar dhak fúni yoré yó, zuab noóde dé ótolla bóli, bezar ói, fua ré bod dua diyé. Óu Allah, mui maa ye Joraij oré bar bár matai yóre yó, honó zuab nodi, táai gíyegói. Ótolla Joraij óre, uggwá hóraf miala […]

Read More

Modúfuk ór kaháni (The bees)

    MODÚFUK OR KAHÁNI ပ်ားအေၾကာင္း Modúfuk ókkol bahá bañdí yóre táke. Bahá uggwát mazé modúfuk or  rani uggwá táke. Ar oinno ham ola fuk arde modda fuk ókkol ó táke. Zibá rani modúfuk asé íba beggún óttu áro dhoóñr. Ar íba yé oinno fuk beggún óre hókumot goré. Andha ókkol ó fare. Ham ola fuk asé dé éçe, miali fuk ókkol tiríc házar óttu salic házar foijjonto táke. Ham ola fuk asé dé íin é bahá bañdí bólla ham goré. Fúl ókkol óttu faní ókkol nialai aní yóre zoma yó goré. Modda fuk ókkol ó cót aník asé. Ham […]

Read More

Burá manúic uggwá arde fuain tin zon(Old man & three children)

BURÁ MANÚIC UGGWÁ ARDÉ FUAIN TIN ZON အဖိုးအိုႏွင့္ သားသံုးေယာက္ Agor zobanat mazé uggwá burá manuíc aiccíl. Burá manúic íbartu tin zon fuain aiccíl. Ek din ná fuain tiní zon dhaki buágarai. Baade, ekzon oré ekkán ekkán dargwá diyé. Baade, hoórde dargwá iín báñgo. Fuain dé thác thác báñgi félaiye. Tarfore, ar ek motto dargwá fañs sán fañs sán buñda bañdí, ekzon oré ek buñda ek buñda diyé. Baade, hoórde dargwár buñda iín báñgo. Fuain dé becá bicí kucíc gorí saáiye, báñgi noó fare. Baade burá manúic íba yé fuain dóre hoórde, aññí hailla beínna mori zayoum bói. Tuáñra tin nwá […]

Read More

Hórguc Arde Hossóf (Rabbit and Turtle)

HÓRGUC ARDE HOSSÓF ယုန္ ႏွင့္ လိပ္ Ek din ná hórguc arde hossóf é dola óiye. Hórguc é hoórde óu hossóf tui bicí asté áñços, éen hoói téceraiyé. Eén cómot hossóf é hoórde óu hórguc tui loi aññí loi duñra duñri zibbat diyoum. Ar toré aññí no dhorai. Hórguc e yó zibbat dibellá razi óiye. Tarfordín beínna hórguc loi hossóf loi duñra duñri zibbat cúru goijjé. Hórguc e hára hára duñrer. Lékin hossóf é no zirai asté asté duñrat asé. Hórguc e kíla zaga ekkán ót foóñiccé ár hoórde, aññí monzil or hañsé aiccí hossóf ólla soñi goijjóum, éen hoói, ek […]

Read More
Skip to toolbar