Moot arde Jáhannam (Death and Hell)

Moot arde Jáhannam  Añára dabai loi, moot ottú basi bélla kucíc gorí, mogor, añára bála ham loi Jáhannam óttu basibélla kucíc no gorí… Háñsa óilde, añára Jáhannam óttu basi faijjoum, lékin moot ottú basi no faijjóum! Death and Hell We try to avoid Death with medicines, but we do not try to avoid Hell with […]

Read More

Hóro thaiyon (Tomato)

Hóro Thaiyon Hóro thaiyon óre Ingilíc ót tomato bouli hoó. Añárar zuban ot kessú maincé seróf thaiyon bouli hoó. Baiyon arde thaiyon nam ekkán lói ekkán bicí bone. Hóro thaiyon or rong kisím kisím óit fare zeén néki bicí lal, hom lal, óilodda yá keñsa háil rong. Daktor ókkol é hoóde adá keñsa háil mikka […]

Read More
Skip to toolbar