Moot arde Jáhannam (Death and Hell)

Moot arde Jáhannam 

Añára dabai loi, moot ottú basi bélla kucíc gorí, mogor, añára bála ham loi Jáhannam óttu basibélla kucíc no gorí…
Háñsa óilde, añára Jáhannam óttu basi faijjoum, lékin moot ottú basi no faijjóum!


Death and Hell

We try to avoid Death with medicines,
but we do not try to avoid Hell with good deeds…
The Truth is we can avoid Hell but cannot avoid Death!

By Eng. Mohammed Sidique