Añárar fara (Our village)

a-small-village

Añárar fara (Our village)

Añárar farar; cóñço cóñço gór,
Táki beggún mili-zúli; nái kiyó for.

Farar beggún; fuain-cúain bái bái,
Ekku fúañti kiálla; ar fonná foittóu zai.

Hojja maramari; ek fúça noto gorí,
Baf-maa ar murobbi ré; bicí izzot gorí.

Añárár cóñço fara gán; maar córman,
foór lói boiyar di; basa foran.

Kuñçá bóra dán; faní bóra dhií,
zunnáffór óile goré; zílli-mílli.

Amm gas zam gas; bañc-bon hoto,
Mila-mincí tará; egana guctí zeto.

Beínna beil garí; fuk ottú uçé,
Faik mate ganar tale; hoto dhoilla fúl fúçe.

စကားလံုး အဖြင့္
Añárar = ကြၽႏုပ္တို႔၏
Fara = ရြာ။
Cóñço = ေသးငယ္ေသာ။
Gór = အိမ္။
Táki = ေနထိုင္သည္။
Beggín = အားလံုး။
Mili zúli = စုေပါင္းညီၫြတ္စြာ။
Nái = မရိွ။
Kiyá = မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မွ။
For = ခြဲျခားဆက္ဆံသူ။ မရင္းႏီွးသူ
Ekku fúañti = တေပါင္းတစ္စုတည္း။
Kélai = ကစားသည္။
ar = ႏွင့္။
ekfúçá = လံုးဝ။
Maar Córman = အမိကဲ့သို႔ ဂုဏ္တင္ေလးစားသည္။
Foór = အလင္းေရာင္။
Boiyar = ေလထု။
Di = ေပးသနား၍။

By Qutub Shah, Malaysia

 


By Qutub Shah, Malaysia