Dónco Gorér Kafér Zate (Non believers are Destroying)

Nikolot baijjé hát góuçi; Zartú iman or than; Dónco gorér, kafér zate; Cúnali Arakan. Akyab or Dhiya Cóhid goijjé; Hoto házar Musúlman; Dónco gorér, Kafér zate; Cúnali Arakan. Ekzon oré cóhid goré, Arekzon e no zané fán, Bái, dónco gorér Kafér zate; Cúnali Arakan. Jihád goríyó báiyain; Basái yá rór maabóin náin; Jihád goríyó báiyain; […]

Read More
Skip to toolbar