Homeless Rohingya Brothers

Arakan or Ruáinga báiyain Gór bari sára Arakan luwár fizara, Ruáinga óiye bizára, Cót hara fonjaic zon nái Musúlman fara. Arakan óiye fizara, Banai raikké bizára, Ruáinga ókkol boicóti gorér gór bari sára. Burá noóite báfi báfi sul fagi zar gói, Juwan noóite báfi báfi guza di zar gói. Sairóu kultú diyé añárar lá síyol or gíra, Aró gór ottu nioli lé át ot mari der ziyól ór hora. Cót hara fonjaic zon nái Kíladóng fara Arakan óiye fizara, Ruáinga óiye bizára, Arakan oróu Ruáinga báiyain gór bari sára. Arakan or háalot báfi sailé dil fáçi zar gói, hoçé giyói […]

Read More
Skip to toolbar