Homeless Rohingya Brothers

Gorbari sara-2

Arakan or Ruáinga báiyain
Gór bari sára

Arakan luwár fizara, Ruáinga óiye bizára,
Cót hara fonjaic zon nái Musúlman fara.
Arakan óiye fizara, Banai raikké bizára,
Ruáinga ókkol boicóti gorér gór bari sára.

Burá noóite báfi báfi sul fagi zar gói,
Juwan noóite báfi báfi guza di zar gói.
Sairóu kultú diyé añárar lá síyol or gíra,
Aró gór ottu nioli lé át ot mari der ziyól ór hora.
Cót hara fonjaic zon nái Kíladóng fara
Arakan óiye fizara, Ruáinga óiye bizára,
Arakan oróu Ruáinga báiyain gór bari sára.

Arakan or háalot báfi sailé dil fáçi zar gói,
hoçé giyói cón cómbotti zaga zobin loi.
Arakan or maincór háalot fúno aijja ekká boói,
hoçé giyói juwan ókkol dón cómbotti hoói.
Aró lulá garí loi búzai feillé bíça barir nicána.
Cót hara fonjaic zon nái Ruáinga fara.
Arakan luwár fizara, Ruáinga óiye bizára,
cót hára fonjaic zon nái Ayakb or nazir fara.

Hoçé gilgói cáda kofón, hoçé gilgól meçir dofón,
Aró hon hoddúr ót félai diló iman or ducmon.
Baijjai baijjai mari féler Ruáinga ré fara fara,
Mas ór adár banai diló Ruáinga ókkol ór mora.
Cót hara fonjaic zon nái Akyab or hoçá fara.
Arakan óiye fizara, banai raikké bizára,
Ruáinga ókkol boicóti gorér gór bari sára.

Óou báiyain báfi báfi ar hotó din tákiyoum,
Zal ot mazé mas ór bodol, Ruáingar mora ar hotódin tulíyoum.
Kiyó ré goijjé át théng sára, kiyóre goijjé holla sára,
Balur sor ot aijó asé Ruáingar mora.
Cót hara fonjaic zon nái Akyab or Zailla fara.
Arakan óiye fizara, Añára óiyi bizára,
gór óttu nioli lé, át ot mari der ziyól ór hora.

Maa bóin ór zulúm sailé, ehón murudar gór,
Ruáingar juwan ókkol, aijó kén tuáñra boddac gorór.
Hosúri sára, loi zargói ziyól ór bútor,
Aijó kén suk ór faní beggún é tuáñra zároór.
Dat no uçí té, zári félar gas óttu naijjol or horá.
Arakan luwár fizara, Ruáinga óiye bizára,
cót hara fonjaic zon nái Arakan or fottí fara.
Arakan óiye fizara, banai raikké bizára,
Ruáinga ókkol boicóti gorér gór bari sára.
Ruáinga ókkol zidigi gorér cúk cánti sára!!

By Citizen of Arakan
Nazir Fara, Arakan, Burma (Myanmar)