Rohingya Dialect Anak Shaur (Western) to Rohang Shaur (Eastern) 01

Anak Shaur                  Rohang Shaur
añí ayír  mui ahóon
añí ayí mui ahóng
añí aáitam mui ahítung
aní aiccúm mui ahím
añí háiyum mui khéim
añí háir  mui khóon
añí háiyi mui khéiyong
añí hái mui khóng
añí goijjí mui gårjóng
añí goijjúm mui gårím
añí gorír mui gåróon
añí gorí mui gåróng
añí buzí mui bužóng
añí buizzí mui bužžóng
añí buzír mui bužóon
añí buizzúm mui bužím
añí forí mui påróng  
añí foijjí mui pårjóng  
añí forír mui påróon  
añí foijjúm mui pårím  
añí lekí
mui lekhóng  
añí lekkí mui lekhyóng  
añí lekír mui lekhóon  
añí lekkúm mui lekhím  
añí hoói
  mui kåhóng
añí hoóiyí   mui kåhíyóng
añíhoóiyúm   mui kåhím
añí hoóir   mui kåhóon
añí loi   mui long
añí loiyí   mui loyóng
añí loiyúm   mui loim
añí loir   mui loón
añí fúni   mui húnong
añí fúnir   mui húnoón
añí fúinní   mui húñÿong
añí fúinnúm   mui húnim