Morilé yó Ruáinga, Zinda táaile yó Ruáinga

MORILÉ YÓ RUÁINGA, ZINDA TÁAILE YÓ RUÁINGA Tuáñra hórotal goillé yó goró, añára ré tuáñra sur gorí aiccó dé hoilé yó hoó, aró furat dilé yó doo, aró mari lé yó maro, aró ziyól dilé yó doo, añárar mal cómbotti aró luth goillé yó goró. Lékin ekkán hotá monot raikkó, Añára hámahá Ruáinga. Morilé yó Ruáinga, Zinda táaile yó Ruáinga. Lekóya: Citizen Of Arakan

Read More

Who are Rohingya? (Ruáinga hóde úun honnún?)

  Ruáinga hóde úun Bormár asól bácinda koum. Tará óilde Indu-Ariyen or nosól ókkol. Foóila (1) cót bosór loti Ruáinga ókkol Arakan ot aiccé. Ehón (21) cót bosór soler, maáni 2000 bosór loti Ruáinga ókkol Arakan ot aiccé. Añára (8) cót bosór ót Musúlmán óiyi. Añára Islam din oré mani dé Ruáinga ókkol. Añárar uore 1982 cón or kaanun lagai, agor decótta sinnor kaádh beggín tará loi félaiye, tará abbar noya arekkán kaádh diyoum hoói yóre. Lékin, hókumot e [cekgorí dedé] arekkán kaádh neelai noó de. 1982 kaanun íba yé Ruáinga ré dec sára banai félaiye. Age aiccíl dé kaanun […]

Read More

Ruáinga Zuban Ibár Húbi ókkol ki? ( What are the quality of Rohingyalish?)

Ruáinga Zuban Ibár Húbi ókkol  Ruáingalish ót beggún é seróf (28) wá hórof asé, ziyán ór duara maincór tú cíkité bicí asán óiye. Zará seróf ABC hórof pun forí zane, zuban ibá cíkite bicí asán, kiálla hoilé, leká lói forá lói ebbre ekku borabor dé ótolla. Seróf, Ruáinga koum bóuli noó, zehoníkka cíkitou saáile yó, bicí toratori cíki faribóu. Zuban ibá cíki bélla seróf (5) miníth óttu (15) miníth foijjon to lagedé, furafuri buzí loite, zodi hóníkka muúntu boói cíkai derdé óile. Intarnét óttu tái cíkitou saáile, ekkená gorí thaim lagibóu, nizebaze buzí loi faribélla. Zindila óibou óuk, sóiyi gorí […]

Read More

The Etymology of Magh ( Magh Hontí Aiccé)

The Etymology of Magh By Aman Ullah Mohan Ghosh wrote in his book ‘Magh Raiders of Bengal’ that, “In 8th century under the Hindu revivalist leader, Sankaracharijya, Buddhists in India were persecuted in large-scale. In Magadah, old Bihar of India, Buddhists were so ruthlessly oppressed by chauvinist Hindus and rival Mahayana sect of Buddhists that large numbers of Hinayana Buddhists had been compelled to flee eastward who ultimately found shelter in Arakan under the Chandra kings.” These Buddhist immigrants assumed the name Magh as they have migrated from Magadah. The term Magh suggests that the word is derived from Maghada, […]

Read More

Bormár Redhuyu’ttu Ruáingar Forugram Aiccíl (There was Burma Broadcasting Service for Rohingya in Burma Radio)

1961 ot Bormár Redhuyu’ttu Koumi Bácindar Forugram ot Ruáingá Aiccíl  Bormár Redhuyur Abas ottú Bormár bácinda koumi ókkol ór hotá lói, forugram ókkol óre 1947 cón ottu cúru gorí, abas sári diya giíl. É woktót Shán koum or forugram oré, Rooibare baáde, fottí din (10) miníth ditou, Kachin koum or forugram oré, háfta ye ek motta, (10) miníth, abas sári ditou. Cúru gorí abas sári diíl dé:             Tarík ókkol: (A) Shán zuban                                17-06-1947 (B) Kachin zuban         […]

Read More

Zindigi hóde uggwá sakka (Life is a circle)

Zindigi hóde uggwá sakka Zindigi óilde ekkán kúci, frecani, mockil arde bála thaim ókkol ór uggwá fak. Zodi tuáñr tú ekkán mockil thaim guzore, zano dé tuáñr tú bála thaim ekkán aiyér.                 Eng. Mohammed Siddique, Founder of Rohingyalish

Read More

Mohón Aikkab or Nazir Fara (The great Nazi village of Akyab)

MOHÓN AIKKAB OR NAZIR FARA Añárár fara ré Nazir fara bouli hoó. Nazir fara hóde yían Aikkab or cóor ór mazé maijjá aiccíl dé ekkán Ruáinga Musúlmán ókkol ór fara. Nazir farat beec híssa Ruáinga Musúlmán ókkol tákitou dé fara. Éçe túra gorí Mok (Magh) ókkol ó aiccíl. Nazir fara hóde yían Aikkab or dui lombór cóor or dhéikka aiccíl. Nazir fara bicí dhoóñr dé ótolla, doóin ór Nazir fara arde uttor or Nazir fara bouli, dui dhoilla gorí hoitóu. Ar Nazir farar bútore cóñço cóñço fara ókkol, kuri (20) án foijjonto aiccíl. Íin óilde Háji fara, Cúndori fara, Dheróm […]

Read More

Moot arde Jáhannam (Death and Hell)

Moot arde Jáhannam  Añára dabai loi, moot ottú basi bélla kucíc gorí, mogor, añára bála ham loi Jáhannam óttu basibélla kucíc no gorí… Háñsa óilde, añára Jáhannam óttu basi faijjoum, lékin moot ottú basi no faijjóum! Death and Hell We try to avoid Death with medicines, but we do not try to avoid Hell with good deeds… The Truth is we can avoid Hell but cannot avoid Death! By Eng. Mohammed Sidique

Read More

Hóro thaiyon (Tomato)

Hóro Thaiyon Hóro thaiyon óre Ingilíc ót tomato bouli hoó. Añárar zuban ot kessú maincé seróf thaiyon bouli hoó. Baiyon arde thaiyon nam ekkán lói ekkán bicí bone. Hóro thaiyon or rong kisím kisím óit fare zeén néki bicí lal, hom lal, óilodda yá keñsa háil rong. Daktor ókkol é hoóde adá keñsa háil mikka thaiyon gaar lá bicí gom, ebbre lal thaiyon ottú áro. Thaiyon or fáaida ókkol becá bicí asé. Thaiyon dasé gaat lá sóbse beétor óde hánar bútore asé. Gaar lou sáf goríbélla sóbse bicí gom, ziyán é gaat mazé gáa arde feñsara óitou node. Aró háñtdhi’lla […]

Read More
Skip to toolbar