Gom Faní ar Sáf Faní (Good and clean water)

IMG_20160215_130602

GOM FANÍ AR SÁF FANÍ

Faní añárar tú no tákile no faré dé éndila hodún bicí zoruri jiníc. Añárar aramiyot ollá gom faní ar sáf faní lage. Sáfsotura noó dé fanít mazé biaram or fuk ókkol táke.

Sáfsotura noó dé faní háile feçor biaram ar óloiddá biaram ókkol ó.

Foñsa fathkuwa ardé foñsa foóir ór faní ókkol no hóon saá. Hál or faní, foóir ór faní, fathkuwar faní ókkol óre yó híñzai yóre hoón saá.

Fathkuwa arde foóir ókkol óre sáfsotura gorí raká foribóu. Háibar faní ar féla faní ré yó sáfsotura gorí raká foribóu. Fanír mothka ar fanír góra ókkol ó sáfsotura gorí raká foribóu.

Fanír mothka ar fanír góra ókkol ót mazé mucá ar masí ókkol no boiyé fán dhákna gúri di raká foribóu. Ar faní ré zeddúr lage éddur foittó din háa foribóu.


By: Citizen Of Arakan


Gom faní = ေရေကာင္း
Sáf faní = ေရသန္႔
Añárar tú=ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္
Jiníc = အရာ
Aramiyot = က်န္းမာေရး
Lage = လိုအပ္
Biaram = ေရာဂါ
Fuk =  ပိုး
Feçor biaram = ဝမ္းေရာဂါ
Óloidda biaram=အသားဝါေရာဂါ
Foñsa fathkuwa= ေရတြင္းပ်က္
Foñsa foóir = ေရကန္ပ်က္
Hál = ျမစ္
Híñzai yóre = က်ိဳဳခ်က္၍
Mothka=ေျမေရအိုး
Góra = ေရအိုး
Sáfsotura= သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း
Mucá = ျခင္
Masí = ယင္ေကာင္
Dhakná = အဖံုး
Foittódin = ေန႔စဥ္ ေန႔တိုင္း


By: Citizen o Arakan

ေရေကာင္းေရသန္႔

ေရသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္  မရွိမျဖစ္  လိုအပ္ေသာရာ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ က်န္းမာေရးအတြက္ ေရေကာင္းေရသန္႔ ရဖို႔လိုသည္။ မသန္႔ရွင္းေသာေရတြင္ ေရာဂါပိုးမ်ား ပါတတ္၏။

မသန္႔ရွင္းေသာေရကို ေသာက္သံုးမိလၽွင္ ဝမ္းေရာဂါႏွင့္ အသားဝါ ေရာဂါ ျဖစ္တတ္၏။

ေရတြင္းပ်က္ ေရကန္ပ်က္ မ်ားမွ ေရကို မေသာက္သံုးသင့္ပါ။ ျမစ္ေရ၊ ကန္ေရ၊ တြင္းေရတို႔ကို က်ိဳခ်က္၍ ေသာက္သံုးသင့္သည္။

ေရတြင္းေရကန္မ်ားကို သန္႔ရွင္းေအာင္ထားရမည္။ ေသာက္ေရ၊ သံုးေရသည္သန္႔ရွင္းရမည္။ ေသာက္ေရ၊ သံုးေရထည့္ေသာ အိုးခြက္ မ်ားကိုလည္း သန္႔ရွင္းစြာ ထားရမည္။ ေရအိုး၊ ေရခြက္မ်ားကို ျခင္၊ ယင္မနားႏိုင္ေအာင္ ဖံုးအုပ္ထားရမည္။

ေရကို ေန႔စဥ္ လံုေလာက္စြာ ေသာက္သံုးရမည္။

ဒုတိယတန္း ျမန္မာဖတ္စာ စာမ်က္ႏွာ ၁၅

Lekóya: Citizen of Arakan (Bormá, Akyab, Nazir Farar)
Father of Rohingyalish. Eng Mohammed Siddique Sáb (UK)