Rohingya Adverb (Gorár hál yá torika)

Rohingya Adverb (Gorár hál yá torika)

aái (táko)
aái aái (táko)
alok (borat goró)
alok alok (borat goró)
áñci áñci (táko)
asté asté (zo)
baái (aiyér)
baái baái (aiyér)
baijjai baijjai (uzu gorér)
bála (háazar)
bála bála (háazar)
báñgi (aiyér)
báñgi báñgi (aiyér)
bazare bazare (dhúl maijjé)
bekar (boói táker)
besi (háifelár)
besi besi (háifelár)
boki (hoór)
boki boki (hoór)
boói (zo)
boói boói (zo)
bórabor borabor (rakó)
burai burai (saá hóo)
búzai búzai (sáf gorí ero)
cánti gorí (bazar ot zar)
cóñço cóñço (kuço)
cóñço gorí (kuço)
cúndor cúndor gorí (hár)
cúndor gorí (soler)
cuppe cuppe (áñço)
demake (báfo)
dhoóñr dhoóñr (hotá hoór)
dhoóñr gorí (hotá hoór)
dhorai dhorai (solo)
dhúl mari (elan gorér)
dhúli (aiyér)
dhúli dhúli (aiyér)
di (zar)
di di (zar)
dile dile (mon kela há)
díre díre (gom óibou)
dóri (áñço)
dóri dóri (áñço)
doró móro (hóo)
duñrai duñrai (loizar)
duñri (zo)
duñri duñri (áñço)
duú dúi (dut bát hóo)
elaka elaka (fulic diyé)
éñskai (anér)
éñskai éñskai (anér)
eskule eskule (notís diyé)
fakkái (zar)
fakkái fakkái (zar)
fatol fatol gorí (haço)
fatol gorí (haço)
ferecani gorí (hander)
fisé fisé (aiyó)
foñté foñte (manúic zar)
forí forí (maáni hoó)
fuñde fuñde (duñro)
furatdi (hóo)
furatdi furatdi (hóo)
gaái gaái (naso)
gaildi gaildi (zar)
gáñçe gáñçe (fulic asé)
gáñçot (fulic asé)
garíye garíye (duñrer)
gasé gasé (zoloi mar)
gom (hóor)
gom gom (hóor)
góndha góndha (cek goré)
goni goni (hísaf goró)
goni yóre (hísaf goró)
gooñmari (áñço)
góre góre (talac gor)
gulguilla (bano)
gúri (aiyó)
gúri gúri (aiyó)
hái (feth bóro)
hái hái (feth bóro)
haiñye haiñye (mosóit asé)
hame hame (fóth nái)
hámicá (niyot goró Makkah zaibellá)
hámicá hámicá (niyot goró Makkah zaibellá)
hamidámi (gorér)
hañdi hañdi (aiyó)
hánhan (gorér)
hole (bazí giyégoi)
hole hole (bazí giyégoi)
hoñri (hóo)
hoñri hoñri (hóo)
hoói hoói (áñçer)
kéñsi (anér)
kéñsi kéñsi (anér)
kiskisai (duñrer)
Kúli (hár)
kúli kúli (hár)
laine laine (soler)
loi (hóo)
loi loi (hóo)
mac harbari (bazar goró)
macé macé (bazar goró)
maincé (gibot gorér)
maincé maincé (gibot gorér)
mari mari (doró gorér)
mati mati (bát hóo)
mazé mazé (aiccó)
morái morái (baindé)
mormorai (hár)
mormorai mormorai (hár)
mothmoçai (báñger)
nasi nasi (gana goó)
neçi (táko)
neçi neçi (táko)
nitti (aiccó)
nizáme nizáme (soó)
nizámmari (fúno)
norom norom (hotá hoó)
sibi (bóro)
sibi sibi (bóro)
sinta sinta (bát feçoth nozar)
sintaye (bát feçoth nozar)
soli (aiyó)
soli soli (aiyó)
sorí sorí (zo)
sugé (soó)
sugé sugé (soó)
suúi (hóo)
suúi suúi (hóo)
tháñci (gail do)
tháñci tháñci (gail do)
tháng gorí (bari marer)
tháng tháng (bari marer)
thani (hár)
thani thani (hár)
théli théli (anó)
uzu uzu (zo)
zák zák (manúic aiyér)
zai (táke)
zai zai (táke)
zílmil zílmil (batti zoler)
Zirai zirai (áñço)
zora zora (cek goró)
zur gorí (baijjo)
zúri zúri (aiyó)