Muhábbot or Cáigor (Ocean of Love)

Muhábbot ór Cáigor (Ocean of Love) Monot Monot rakís ek din, aññí yó aiccílam. Duk kín añár hañsé rakí, cúk kun sób tuáñre dilám. Tuáñr diya sób duk kún, céc bela búli dilam Cúdu monot rakís ek din, tuáñr facé aññí aiccílam. Moulana Mohammed Rafique Mir Ahmed, Quebec Canada. OK Entezar Aibá hoilá nu aáila, tuáñr entezar ot aiccílam, No buzíla, tuáñre hotó ze, miss goijjílam. No manilá honó din, tuáñre hotó afon báfilam, For báfi yáa hoctho dilá, ohoman tuáñrtu faáilam. Cíar no goríla honó din, kintu tuáñr sób duk kór bág, nitou saáilam, Tuñí becí ragi, yían zaintam, […]

Read More

Moiyor Arde Boga (The Peacock and the Crane) .

Moiyor arde Boga Ek zobanat mazé, éçe uggwá moiyor aiccíl zibá yé íbar cúndor oré egaza fohór goittóu. Fottídin íba yé dhoóñr dhiír hañsa-hañsa áñçitou ar ítar nizor cúndor oré saitóu ar ekdin hoór dé “Óu, aññí uggwá hondila cúndoijja faik aá! “Saá añár rongila les.” Zehón moiyor e boga uggwá dhiír hañsat deikké, íte nak zári boga ré hoórde, “Tui hondila rong sára faik aá! Tortú añár dhóilla honó cúndor arde rong ola fóoir ókkol nái.” Boga ye zuwab derdé, “Ói to! Añártu cúndoijja fóoir ókkol nái. Lékin, añár fóoir ókkol é añáre dhiír oukule urai loizai fare. Tor fóoir […]

Read More

Dr Edward Johnston & Anandacandra Stone Inscription

Dr Edward Hamilton Johnston and Anandacandra Stone Inscription By Aman Ullah Edward Hamilton Johnston (1885 –1942) was a British oriental scholar who was Boden Professor of Sanskrit at the University of Oxford from 1937 until his death. Edward Hamilton Johnston was born in 1885 and was educated at New College, Oxford where he obtained a first-class degree in 1907. He joined the Indian Civil Service, winning the Boden Sanskrit Scholarship during his probation, and worked in India from 1909 onwards in various capacities. He took the opportunity to retire in 1924 after working in India for 15 years, and returned […]

Read More

Modú Bát (Sweet Rice)

MODÚ BÁT (Ruáingar koumi Nasta) ရိုဟင္ဂ်ာ ရိုးရာႏို႔ထမင္း Modú bát bicí moza. Fúdin na muúsom ót Ruáinga ókkol é modú bát buái yóre há. Ar bou, zí ókkol óre modú bát lói, hándi hábai tou zaa. Modú bát hoó dé nasta íin, Ruáinga koum baade ar honó koum e, banai no zané. Cúde Ruáinga koumi, nasta ókkol ór bútottu, ek dhoilla barík nasta. Modú bát banai yóre no bese. Arzu gorí, gór ót mazé banai yóre, háa fore. Ek gór ót banai lé, egena gucthí ókkol ólla yó, defeçá. Modú bát gura, burá beggún é há ar fosón goré dé nasta. Modú […]

Read More

Kiyamot or Boyan (About the last day)

KIYAMOT OR BOYAN ရိုဟင္ဂ်ာ ဘာသာစာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ “ကီယာမာတ္ေန႔” Súwal ။   ။ Kiyamot or din hon din oré hoó? Juwab ။   ။ Kiyamot or din ou din oré hoó, zedin tamáam jandár ókkol ar manúic ókkol beggún mori zaibói. Ar tamáam duniyai yó fána ói zaibói. Faár ókkol rui ure fán uribóu. Asman ottú tara ókkol zóri zóri foribóu. Duniyair fotti ekkán jiníc báñgisuri guriguri ói zaibói. Súwal ။   ။ Tamáam manúic arde jandár ókkol keén gorí mori bóu? Juwab ။   ။ Hózorot Israfíl aláihíssalam é cíngat mazé fúu dibóu. Íbar abas endila  soktó (doró) óibou de manúic arde […]

Read More

Bolá Fiçá (Rohingya rice noodle snack)

Bolá Fiçá (Rohingya rice noodle snack) Bolá fiçá dasé gura dhoóñr beggún é bicí fosón goréde ekkán Rohingya ókkol ór nasta. Soil or guri ré híñzat di, haiñ banai, lamba lamba hóñlat dóilla bana fore. Baade miçár fanít diyóre háa fore. Gorom muúsom ot bicí estemal goré, háas gorí bouli kéla arde boól kéla ókkol ot bicí bese dé daháza. Iín óre dasé gura fuain dé, bicí fosón goré, oinno nasta ókkol óttu áro. Camic di, loi háa fore. 

Read More

Yían Baháduri noó, Yián bahaduri (That is not the bravery but this is the bravery)

Yían Baháduri noó, Yián Baháduri de ?Añáre manúic ókkol é dhora, yían añár baháduri noó. Añáre manúic ókkol é ador goré, yián añár baháduri. ?Aññí bicí mal cómbotti zuraiyí, yían añár baháduri noó. Aññí moot or sámana zuraiyí, yián añár baháduri. ?Añártu maabaf asé, yían añár baháduri noó. Aññí maabaf oré razi gorí faijjí, yián añár baháduri. ?Aññi doc (10) baró (12) keláss fonná foijjí, yían añár baháduri noó. Aññí Quran córif sóiyi gorí forí fari, yián añár baháduri. ?Aññi duniyair fonná beggín zani, yían añár baháduri noó. Aññí Allah ré siní ar háram, hálal, jaayes ar najaayes, fak, nafak, […]

Read More

Allahr rosúl [poikambor] ókkol (Messengers of Allah)

ALLAHR ROSÚL [=POIKAMBOR] ÓKKOL ရိုဟင္ဂ်ာ ဘာသာစာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ “အလႅာအသၽွင္ျမတ္၏ တမန္ေတာ္မ်ား” Súwal:  Rosúl haré hoó? Juwab:  Rosúl hoóde íba Allahr bonda ar insán. Allahr hóbor bonda ókkol ór hañsé foóñsái bélla rosúl ókkol duniyait defeçái yé. Rosúl ókkol bicí hókdar aiccíl. Tará honó háalot ot misí hotá nohoitóu. Tará guná yó nogoittóu. Tará Allahr hókum loi Allahr kuduroti daháitou. Allahr fotti ekkán hóbor bonda ókkol ór hañsé foóñsáitou. Ekkán lukai yó norakí tou ar ekkán barái yó nohoói tou. Súwal:  Nobi haré hoó? Juwab:  Nobi hoóde íba yó uggwá Allahr bonda ar insán. Allahr hóbor bonda ókkol ór hañsé foóñsái bélla nobi ókkol […]

Read More

Allahr Kitab ókkol (The books of Allah)

ALLAHR KITAB ÓKKOL ရိုဟင္ဂ်ာ ဘာသာစာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္” အလႅာသွင္ျမတ္၏ က်မ္းျမတ္စာအုပ္ေတာ္မ်ား” Allahr kitab ókkol becá bicí asé. Hodún boro kitab asé ar hodún cóñço kitab asé. Hale hale zuge zuge, Allahr poikambor ókkol ór  uore cóñço, boro kitab ókko naazil goijjíl. Zedún kitab poikambor ókkol ór uore naazil goijjíl éçe sair (4) gwá kitab beggún óttu áro boro aiccíl. Sair (4) gwá kitab íin óilde:- [1] Tourat kitab, zibá ré hózorot Muúsa aláihíssolaam ór uore naazil goijjíl. [2] Zobur kitab, zibá ré hózorot Daaud aláihíssolaam ór uore naazil goijjíl. [3] Injil kitab, zibá ré hózorot Iisá aláihíssolaam ór uore naazil goijjíl. [4] Quraan córib, zibá […]

Read More

Gusól ór fóroz tin (3) nán (Three obligatory purification)

GUSÓL ÓR FÓROZ TIN (3) NÁN ရိုဟင္ဂ်ာ ဘာသာစာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ “ေရခ်ိဳးျခင္း၏ ဖာရာဇ္” Añára Musúlman óttu Allahr hodín ebaadot gorí bár age, uzu yá gusól gorá foribóu. Uzu yá Gusól gorí bélla fóroz yá waajib ói baade yó uzu yá gusól no gorí lé, Allahr ebaadot kobul noóibou. É hotálla uzu yá gusól gorá forerdé óile uzu yá gusól gorá foribóu. Gusól ót mazé tin (3) nán fóroz asé. Tin (3) nán fóroz óttu honó ekkán fóroz goli giyói dé óile gusól noóibou. É gusól ór fóroz tin (3) nán cíkoon, zanoon ar manoon nán zoruri. Gusól ór fóroz tin nán íin óilde:- […]

Read More
Skip to toolbar